Plan orientacyjny

Plan orientacyjny
Plan orientacyjny przebiegu budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 - Plik PDF

Schematy skrzyżowań

Rondo turbinowe km 0+000.00
Rondo turbinowe km 0+000.00

km 5+010.00 - 5+810.00 Skrzyżowanie typu rondo z Łącznikiem Blachownia Śl.
Skrzyżowanie typu rondo
z Łącznikiem Blachownia Śl.

Droga Wojewódzka 426 - TG km 6+745
Skrzyżowanie z drogą
wojewódzką 426 - TG km 6+745

km 11+030.00 – 11+960.00
Skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 1461 - ul. Strzelecka

Legenda do schematów
Legenda do schematów