Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Silesia Engineering Sp z o.o. Augustynika 1a,
41-300 Dąbrowa Gównicza
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
2 GROMA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Adam Bryłka
ul. Staromiejska 6/10d,
40-013 Katowice
Usługi geodezyjne i kartograficzne Dalszy usługodawca
3 Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. ul.Jagiełły 39,
45-920 Opole
Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"TRAKT" Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50,
58-410 Marciszów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Podwykonawca
5 GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krakowska 29c,
50-424 Wrocław
Wykonanie kompletnej dokumentacji geologicznej Dalszy usługodawca
6 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp z o.o.
ul. Lompy 20,
41-800 Zabrze
Dokumentacja projektowa branży
elektrycznej i telekomunikacyjnej
Dalszy usługodawca
7 Krakowska Firma Geodezyjna
KFG Wojciech Kubiak
Os. Dywizjonu 303 56/20
31-817 Kraków
Wykonanie projektów podziału działek Dalszy usługodawca
8 Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz ul. Świętego Antoniego 2/4 Brama D
50-073 Wrocław
Wykonanie prac projektowych
w zakresie raportu środowiskowego
Dalszy usługodawca
9 Robert Bałdyga Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe "TRANSKOM"
ul. Zwycięstwa 1,
47-143 Ujazd
Dostawca materiału-kruszywo łamane Dostawca
10 Henryk Buchta P.PH.U.
Hurt Detal - Detal Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
ul. Gliwicka 49,
44-160 Rudziniec
Najem powierzchni biurowych Usługodawca
11 Włodzimierz Warda Biuro Usług
i Doradztwa BHP "PROFESJONAL"
ul. Kostki Napierskiego 8/19,
94-056 Łódź
Świadczenie usług w zakresie BHP Usługodawca
12 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. ul. - Okrężna 8,
44-100 Gliwice
Sprawdzenie terenu budowy pod kątem
występowania przedmiotów wybuchowych
Usługodawca
13 AMIGEO MIGUT GARSTECKI Sp. J. ul. Łowienicka 14/6,
30-613 Kraków
Obsługa geodezyjna Usługodawca
13 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Sp. z o.o.
ul. Rybacka 15,
45-003 Opole
Obsługa geodezyjna Usługodawca
14 PIOTR WYLĄG
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Dąbrówka 25,
42-350 Cynków
Wycinka i karczowanie drzew i krzewów Usługodawca
15 "MEGA" NIEZGODA I SULIK Sp. J. Gliwice – Lotnisko,
44-100 Gliwice
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego Dostawca
16 CEMENTOWNIA WARTA S.A. ul. Przemysłowa 17 Trębaczew,
98-355 Działoszyn
Dostawa cementu Dostawca
17 GÓRAŻDZE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1,
47-316 Chorula
Dostawa mieszanki betonowej Dostawca
18 HABA-BETON JOHANN BARTLECHER Sp. z o.o. ul. Niemiecka 1,
47-143 Ujazd
Sprzedaż i dostawa - Żelbet Dostawca
19 POLYTEAM Sp. z o.o. ul. Przedwiośnie 5A,
51-211 Wrocław
Sprzedaż i dostawa - Orurowanie Dostawca
20 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„TRAKT” Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50,
58-410 Marciszów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Usługodawca
21 TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8,
05-800 Pruszków
Usługi laboratoryjne - budownictwo mostowe Usługodawca
22 DMI Sp. z o.o.
(Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej "DROG-MOL")
ul. Wolności 84 Ożarowice,
42-625 Pyrzowice
Czasowa organizacja ruchu Usługodawca
23 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp z o.o.
Lompy 20,
41-800 Zabrze
Wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznych,
oświetlenia drogi, zasilania, teletechniki – kolizji,
teletechniki – kanalizacji
Podwykonawca robót budowlanych
24 EKOKAN Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
Wykonanie przebudowy sieci gazowej Podwykonawca robót budowlanych
25 P & B Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 143a,
44-240 Żory
Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej
Podwykonawca robót budowlanych
26 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9,
55-200 Oława
Wykonanie ulepszenia gruntu
rodzimego na miejscu
Podwykonawca robót budowlanych
27 FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA
ROBOTY ZIEMNE STANISŁAW PABJAŃCZYK FUTRZ PABJAŃCZYK
ul. Biechońskiego 9,
32-100 Proszowice
Wykonanie wykopów oraz zasypki obiektów mostowych z materiałów powierzonych Podwykonawca robót budowlanych