Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Silesia Engineering Sp z o.o. Augustynika 1a,
41-300 Dąbrowa Gównicza
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
2 GROMA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Adam Bryłka
ul. Staromiejska 6/10d,
40-013 Katowice
Usługi geodezyjne i kartograficzne Dalszy usługodawca
3 Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. ul.Jagiełły 39,
45-920 Opole
Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"TRAKT" Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50,
58-410 Marciszów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Podwykonawca
5 GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krakowska 29c,
50-424 Wrocław
Wykonanie kompletnej dokumentacji geologicznej Dalszy usługodawca
6 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp z o.o.
ul. Lompy 20,
41-800 Zabrze
Dokumentacja projektowa branży
elektrycznej i telekomunikacyjnej
Dalszy usługodawca
7 Krakowska Firma Geodezyjna
KFG Wojciech Kubiak
Os. Dywizjonu 303 56/20
31-817 Kraków
Wykonanie projektów podziału działek Dalszy usługodawca
8 Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz ul. Świętego Antoniego 2/4 Brama D
50-073 Wrocław
Wykonanie prac projektowych
w zakresie raportu środowiskowego
Dalszy usługodawca
9 Robert Bałdyga Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "TRANSKOM" ul. Zwycięstwa 1,
47-143 Ujazd
Dostawca materiału-kruszywo łamane Dostawca
10 Henryk Buchta P.PH.U.
Hurt Detal - Detal Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
ul. Gliwicka 49,
44-160 Rudziniec
Najem powierzchni biurowych Usługodawca