Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
84%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,71%
4.71%Zaawansowanie finansowe

3,72% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
3.72%

Prace projektowe


Styczeń 2020 - ⇅

Wykonawca zrealizował następujące prace projektowe:
- Prowadzono prace nad Projektem wzmocnień i umocnień na podstawie pozyskiwanych wyników badań podłoża.
- Uzyskano zatwierdzenie Dokumentacji Geologiczno–Inżynierskiej.
- Uzyskano Pozwolenie Wodnoprawne.
- Złożono do wojewody opolskiego wniosek o wydanie decyzji ZRiD.
- Kontynuowano prace na Projektem Wykonawczym-prowadzono pracę na Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.

Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅