Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
46%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 2,47%
2,47%Zaawansowanie finansowe

2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
2%

Prace projektowe


Wrzesień 2019 - ⇅

W wrześniu 2019 r. Wykonawca prowadził następujące działania w zakresie prac projektowych:
Operat wodnoprawny - Złożono wniosek w sprawie pozwolenia wodnoprawnego.
Wykonawca poinformował, iż do 15 października 2019 r. złoży Projekt Budowlany z zaawansowaniem pac 80%.
Uzgodnienia:
- Tauron - uzyskano wszystkie uzgodnienia
- PSE - (Polskie Sieci Elektroenergetyczne) - uzgodnienia na końcowym etapie
- PSG - Oczekuje się na końcowe uzgodnienia
- Wodociągi i kanalizacja - Ujazd oraz Kędzierzyn – uzyskano wszystkie uzgodnienia.
- Orange - uzyskano wszystkie uzgodnienia
- Netia – otrzymano uzgodnienie.
- ITD - uzyskano wszystkie uzgodnienia.
Wykonawca oczekuje na uzgodnienia ze Strażą Pożarną (drogi pożarowe).
Wojsko – uzgodnienie zostanie wydane w ramach decyzji ZRID.
Układ drogowy – otrzymano uzgodnienie z UM Kędzierzyn Koźle.
Uzgodnienia z powiatami – Wykonawca posiada wszystkie

Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅