Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 14,8%Zaawansowanie finansowe

13,59% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Wrzesień 2020 - ⇅

W miesiącu wrzesień Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- kontynuacja wzmocnień dróg obsługujących,
- wykonywanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej,
- budowa przepustów,
- prace wykończeniowe: profilowanie i humusowanie skarp.

Roboty mostowe:
WDD-11 km 3+619
- rozpoczęcie wykopów pod fundament.

PZDg-13 km 5+500
- rozpoczęcie prac wykopowych pod fundamenty.

WDD-17 km 11+679
- zakończenie robót związanych z fundamentowaniem, rozpoczęcie robót związanych z budową podpór.

Roboty branżowe:
- rozpoczęcie przebudowy sieci gazowej,
- kontynuacja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej,
- rozpoczęcie przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- budowa odwodnienia drogowego.

Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅