Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
42%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 1,92%
1,92%Zaawansowanie finansowe

2% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
2%

Prace projektowe


Lipiec 2019 - ⇅

W lipcu 2019 r. Wykonawca prowadził następujące działania w zakresie prac projektowych:
Wykonawca poinformował, że otrzymał pierwsze robocze uwagi dotyczące wniosku o zamienną Decyzję Środowiskową.
Projekt Budowlany jest w fazie zakończenia.
Wykonawca oczekuje jeszcze na uzgodnienia końcowe z Gaz Systemu i rejonu wysokich napięć.
Operat wodno-prawny – w trakcie dodatkowych uzgodnień dotyczących znaków wodnych.
Projektant poinformował, że w tym tygodniu otrzyma uzgodnienie w zakresie sieci gazowych.
Opracowano końcowe opracowanie linii rozgraniczających.
Projektant otrzymał uzgodnienie z Ujazdu ostateczne co do kolizji wodnokanalizacyjnych.
Zakończono pracę nad kompletem robót ziemnych na drogach serwisowych.

Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅