Aktualności


09.10.2019 – Rada Budowy nr 13

Rada Budowy nr 13 odbyła się w dniu 09.10.2019 r.


02.10.2019 – Rada Techniczna nr 27

Rada Techniczna nr 27 odbyła się w dniu 02.10.2019 r.


25.09.2019 – Rada Techniczna nr 26

Rada Techniczna nr 26 odbyła się w dniu 25.09.2019 r.


11.09.2019 – Rada Budowy nr 12

Rada Budowy nr 12 odbyła się w dniu 11.09.2019 r.


04.09.2019 – Rada techniczna nr 25

Rada Techniczna nr 25 odbyła się w dniu 04.09.2019 r.


26.08.2019 – Rada Techniczna nr 24

Rada Techniczna nr 24 odbyła się w dniu 26.08.2019 r.


14.08.2019 – Rada Techniczna nr 23

Rada Techniczna nr 23 odbyła się w dniu 14.08.2019 r.


07.08.2019 – Rada Budowy nr 11

Rada Budowy nr 11 odbyła się w dniu 07.08.2019 r.


24.07.2019 – Rada Techniczna nr 22

Rada Techniczna nr 22 odbyła się w dniu 24.07.2019 r.


17.07.2019 – Rada Budowy nr 10

Rada Budowy nr 10 odbyła się w dniu 17.07.2019 r.


26.06.2019 – Rada Techniczna nr 21

Rada Techniczna nr 21 odbyła się w dniu 26.06.2019 r.


19.06.2019 – Rada Techniczna nr 20

Rada Techniczna nr 20 odbyła się 19.06.2019 r.


12.06.2019 – Rada Budowy nr 9

Rada Budowy nr 9 odbyła się w dniu 12 czerwca 2019 r.


05.06.2019 – Rada Techniczna nr 19

Rada Techniczna nr 19 odbyła się w dniu 5 czerwca 2019 r.


Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", na której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dotyczący uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy


29.05.2019 – Rada Techniczna nr 18

Rada Techniczna nr 18 odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.


22.05.2019 – Rada Techniczna nr 17

Rada Techniczna nr 17 odbyła się w dniu 22 maja 2019 r.


15.05.2019 – Rada Budowy nr 8

Rada Budowy nr 8 odbyła się w dniu 15 maja 2019 r.


08.05.2019 – Rada Techniczna nr 16

Rada Techniczna nr 16 odbyła się w dniu 8 maja 2019 r.


29.04.2019 – Rada Techniczna nr 15

Rada Techniczna nr 15 odbyła się w dniu 29 kwietnia 2019 r.


17.04.2019 – Rada Techniczna nr 14

Rada Techniczna nr 14 odbyła się w dniu 17 kwietnia 2019 r.


10.04.2019 – Rada Budowy nr 7

Rada Budowy nr 7 odbyła się w dniu 10 kwietnia 2019 r.


03.04.2019 – Rada Techniczna nr 13

Rada Techniczna nr 13 odbyła się w dniu 3 kwietnia 2019 r.


Marzec 2019 – Spotkania z mieszkańcami:

26.03.2019 r. - siedziba rady osiedla Lenartowice, świetlica na piętrze, ul. Nowowiejska 8, 47-230 Kędzierzyn Koźle

27.03.2019 r. godz. 17:00 - Dom Sportowca przy stadionie KS Cisowa ul. Jana Brzechwy 78, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, osiedle Cisowa

28.03.2019 r. godz. 17:00 - Sala Narad Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięckiej 19


27.03.2019 – Rada Techniczna nr 12

Rada Techniczna nr 12 odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.


20.03.2019 – Rada Techniczna nr 11

Rada Techniczna nr 11 odbyła się w dniu 20 marca 2019 r.


13.03.2019 – Rada Budowy nr 6

Rada Budowy nr 6 odbyła się w dniu 13 marca 2019 r.


05.03.2019 – Rada Techniczna nr 10

Rada Techniczna nr 10 odbyła się w dniu 5 marca 2019 r.


22.02.2019 - Rada Budowy nr 5

Rada Budowy nr 5 odbyła się w dniu 22 lutego 2019 r.


21.02.2019 – Spotkanie techniczne, na których były omawiane kwestie sporne w sprawie pasa separacyjnego przekroju 2+1

Spotkanie techniczne odbyło się w dniu 21 lutego 2019 r.


14.02.2019 - Rada Techniczna nr 9

Rada Techniczna nr 9 odbyła się w dniu 14 lutego 2019 r.


06.02.2019 - Rada Techniczna nr 8

Rada Techniczna nr 8 odbyła się w dniu 6 lutego 2019 r.


30.01.2019 - Rada Techniczna nr 7

Rada Techniczna nr 7 odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.


23.01.2019 - Rada Techniczna nr 6

Rada Techniczna nr 6 odbyła się w dniu 23 stycznia 2019 r.


16.01.2019 - Rada Techniczna nr 5

Rada Techniczna nr 5 odbyła się w dniu 16 stycznia 2019 r.


09.01.2019 - Rada Budowy nr 4

Rada Budowy nr 4 odbyła sie w dniu 9 stycznia 2019 r.


20.12.2018 - Rada Techniczna nr 4

Rada Techniczna nr 4 odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r.


12.12.2018 - Rada Budowy nr 3

Rada Budowy nr 3 odbyła się w dniu 12 grudnia 2018 r.


05.12.2018 - Rada Techniczna nr 3

Rada Techniczna nr 3 odbyła się w dniu 05 grudnia 2018 r.


28.11.2018 - Rada Techniczna nr 2

Rada Techniczna nr 2 odbyła się w dniu 28 listopada 2018 r.


27.11.2018 - Spotkanie robocze – branża mostowa

W wtorek 27.11.2018 r. godz. 9:30 odbyło się robocze spotkanie w branży mostowej.

Obecni: Projektant, Weryfikator ze strony Konsultanta oraz przedstawiciele GDDKiA.

Miejsce spotkania Biuro Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu.


21.11.2018 - Rada Techniczna nr 1

Rada Techniczna nr 1 odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.


14.11.2018 - Rada Budowy nr 2

Rada Budowy nr 2 odbyła się w dniu 14 listopada 2018 r.


30.10.2018 - Rada Budowy nr 1

Rada Budowy nr 1 odbyła się w dniu 30 październik 2018 r.


15.10.2018

Podpisano dziś umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km. Wykonawca inwestycji, firma Strabag, zaprojektuje i wybuduje obwodnicę za ok. 220,6 mln zł. Planowany termin oddania do ruchu - wiosna 2022 r.

- Realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju. Chcemy, aby ważne inwestycje powstawały w każdym regionie Polski. Nie dzielimy Polski na A i B: Polska jest jedna. Obwodnica Kędzierzyna-Koźla będzie komfortową drogą klasy GP. Mieszkańcy miasta poczują ulgę, gdy ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony na obwodnicę - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Od istniejącego odcinka dwujezdniowej obw. Kędzierzyna-Koźla pobiegnie nowa trasa o nawierzchni bitumicznej. Jednojezdniowa, początkowo z dodatkowym pasem do wyprzedzania a od niemal połowy odcinka w tradycyjnym układzie z dwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach. Włączy się do istniejącego przebiegu DK40 na terenie woj. śląskiego.
W ramach inwestycji powstanie 19 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, duże i małe przejścia dla zwierząt) oraz cztery ronda. Przebudowane zostaną odcinki istniejących dróg w miejscach połączenia z obwodnicą, powstaną także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowana zostanie infrastruktura techniczna (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne).

Nowa trasa, z dala od terenów zabudowanych, zapewni komfort ruchu tranzytowego, tworząc połączenie międzyregionalnej drogi z Czech i południa kraju z portem rzecznym na Odrze oraz węzłem kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu. Obwodnica usprawni ruch w kierunku węzła autostradowego A4 Opole Południe, Kędzierzyn-Koźle i Pyskowice oraz poprawi dostępność przyległych terenów do autostrady A4. Po jej oddaniu z ulic miejskich zniknie transport niebezpiecznych materiałów chemicznych z Zakładu Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK40 oraz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i strzeleckim.

Podpisanie umowy na projekt i budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40 o długości 14,6 km

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/


06.07.2018

W lipcu 2018 r. opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniami:

  • „Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46" - umowa zawarta z firmą Inwest-Complex Sp. z o.o. z Gliwic
  • „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40” - zawarta z Konsorcjum firm: Jerzy Bajer Firma Inżynierska Arcus z Krakowa i Integral Sp. o.o. z Katowic

Firmy będą sprawować nadzór nad zadaniami o wartości odpowiednio około 40 mln i około 220 mln zł.

Podpisanie umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru Podpisanie umowy na zarządzanie kontraktem i pełnienie nadzoru

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/

10.04.2018

W dniu 10.04.2018 r. o godz. 11.00 poznaliśmy oferty cenowe na budowę północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Zainteresowanych budową obwodnicy jest 10 firm.

Najwyższa oferta opiewa na kwotę 291 620 461,37 zł brutto, natomiast najniższa wynosi 219 796 843,26 zł brutto.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 240 000 000,00 zł brutto. Wszyscy oferenci zaproponowali 36 miesięczny termin wykonania zamówienia. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Komisja przetargowa dokona weryfikacji ofert i wybierze najkorzystniejszą. Zadaniem Wykonawcy wybranego w drodze przetargu będzie zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla, rozpoczynającej się km 70+050,00 i kończącej się w km 86+417 istniejącej drogi krajowej nr 40 o długości około 14,6 km.
Informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-10042018r.pdf (PDF, 58.23 KB)

Zamówienie obejmuje m.in. prace projektowe oraz roboty w zakresie:
  • części drogowej obwodnicy, skrzyżowań, parkingów, przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego;
  • sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych;
  • oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów;
  • ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/