Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy

Przekrój budowany 2+1 – na odc. od początku obwodnicy do skrzyżowania z drogą woj. 426
1x2 – na odc. od skrzyżowania z drogą woj. nr 426 do końca obwodnicy
Klasa techniczna drogi GP
Prędkość projektowa Vp 80 km/h
Ilość i szerokość pasów ruchu - dla przekroju 1/2 - 2x3,5 m
- dla przekroju 1/2+1- 3x3,5m
Pas separacyjny wraz z opaskami - 1,2 m dla przekroju 2+1
- bez opasek wew. o nawierzchni brukowanej obramowanej krawężnikiem najazdowym z odkryciem
+4cm ponad warstwę ścieralną
Szerokość opaski 0,5 m
Szerokość pobocza gruntowego min. 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD lub ochrony środowiska
Kategoria ruchu KR5
Nośność nawierzchni 115 kN/oś
Skrajnia pionowa 4,90m
Pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%
W pasie separacyjnym przejazd awaryjny
na potrzeby ratownictwa
- nawierzchnia bitumiczna;
- nośność nawierzchni jak dla jezdni głównej;
- długość przejazdu - 90 m;
- konstrukcja barier umożliwiająca szybki i łatwy demontaż oraz bezpieczny przejazd.

Obiekty inżynierskie
L.p. Oznaczenie obiektu Klasa obciążenia Kilometraż
1 MD-1
Długość całkowita - 113,5 m
Szerokość obiektu - 15,5 m
obiekt trójprzęsłowy, ustrój nośny płytowo belkowy
A 0+130
2 MD-2
Długość całkowita - 91,40 m
Szerokość obiektu - 18,40 m
obiekt jednoprzęsłowy wolnopodparty,
ruszt stalowy z płytą betonową
A 0+377
3 WD-3 A 0+684
4 PZMd-4 A 0+795
5 MD-5 A 1+215
6 WDD-6 B 1+661
7 PZD/WD-7 A 2+361
8 PZMd-8 A 2+685
9 PG-9 A 2+911
10 PZMd-10 A 2+980
11 WDD-11 B 3+619
12 MD-12 A 4+693
13 PZDg-13
Długość obiektu - 17,72 m
Szerokość całkowita - 36,90 m
rama żelbetowa ze stropem, z płyt łukowych prefabrykowanych
C 5+500
14 WD-14 A 9+757
15 WDD-15 B 10+299
16 MD-16 A 11+274
17 WDD-17 B 11+679
18 MD-18 A 13+911
WDD - wiadukt drogowy dojazdowy
WD - wiadukt drogowy
PZM/WD - wiadukt drogowy z funkcją przejścia dla zwierząt małych
MD - most drogowy
PZMd - przejście dolne dla zwierząt małych
PZDg - przejście górne dla zwierząt dużych
PG - przejazd gospodarczy


Skrzyżowanie istniejącej drogi krajowej nr 40 z projektowaną północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla

Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle (Śródmieście) – Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle (Prudnik) - Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle (Prudnik) – Kędzierzyn – Koźle (Śródmieście). W obrębie skrzyżowania zachodzi konieczność dokonania korekty przebiegu istniejącej drogi krajowej nr 40 na długości około 250 m. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 40 z północną obwodnicą Kędzierzyna - Koźla wykonane zostanie w postaci trójwlotowego ronda turbinowego typu średniego.
Parametry projektowanego ronda:
 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda dwupasowa o szerokości około 2x5,0 m,
 • opaska wewnętrzna szerokości - min. 1,80 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego - 2,0m,
 • dla relacji skrętnych w kierunku projektowanej obwodnicy zaprojektować elementy ronda turbinowego,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.


Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z Łącznikiem Blachownia

Łącznik Blachownia Droga będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 5+220. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Pyskowice, Kędzierzyn – Koźle – Łącznik Blachownia, Pyskowice – Łącznik Blachownia. W obrębie skrzyżowania wybudowany zostanie odcinek Łącznika Blachownia o długości około 100 m oraz zjazd z ronda na drogę serwisową długości około 100 m. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z Łącznikiem Blachownia będzie trójwlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:
 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • opaska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego - 2,0m,
 • dla relacji skrętnych w kierunku projektowanej obwodnicy zaprojektować elementy ronda turbinowego,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.


Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą wojewódzką nr 426

Droga wojewódzka nr 426 będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 6+750. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Zalesie Śląskie, Kędzierzyn – Koźle – Sławięcice, Zalesie Śląskie - Sławięcice. W obrębie skrzyżowania wykonana zostanie korekta przebiegu drogi wojewódzkiej nr 426 na długości około 450 m. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą wojewódzką nr 426 będzie czterowlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:
 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • paska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego - 2,0m,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.


Skrzyżowanie północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą powiatową DP 1461

Droga powiatowa nr 1461 będzie krzyżować się z północną obwodnicą Kędzierzyna – Koźla w rejonie km 11+190. Wykonane skrzyżowanie zapewni relacje Kędzierzyn – Koźle – Jaryszów, Kędzierzyn – Koźle – Ujazd, Jaryszów - Ujazd. W obrębie skrzyżowania wykonana zostanie korekta przebiegu drogi powiatowej nr 1461 wraz z dostosowaniem jej przekroju do drogi klasy G na długości około 250 m. W ramach korekty przebiegu drogi wojewódzkiej zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego. Skrzyżowanie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla z drogą powiatową będzie czterowlotowym rondem jednopasowym wyposażonym w wyspy dzielące o nawierzchni brukowanej, które na kierunku projektowanej obwodnicy mają pełnić funkcję uspokojenia ruchu.
Parametry projektowanego ronda:
 • rondo typu średniego o średnicy zewnętrznej około 50 m,
 • jezdnia ronda jednopasowa o szerokości około 6,0 m,
 • paska wewnętrzna szerokości min. 1,0 m o nawierzchni z kostki granitowej,
 • szerokość pobocza gruntowego - 2,0 -4,0 m,
 • wyspy dzielące ronda z nawierzchnią brukowaną gr. min. 6 cm obramowaną krawężnikiem.


Włączenie projektowanej północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla do istniejącej drogi krajowej nr 40 – koniec obwodnicy

Obwodnica włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 40 w km ok 14+330, tj. km 84+149 istniejącej DK40. W obrębie obwodnicy wykonana zostanie korekta przebiegu drogi krajowej na długości około 550 m. W ramach korekty przebiegu drogi krajowej (przebudowy drogi krajowej) zapewnione zostanie prowadzenie ruchu pieszo – rowerowego o szerokości min. 3,0m i wykonanie drogi obsługującej dojazd do działki nr 2104/5.