Plan orientacyjny

Plan orientacyjny
Plan orientacyjny przebiegu budowy północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40 - Plik PDF

Obiekty inżynierskie - Mosty, Wiadukty


km 11+030.00 – 11+960.00
MD-5 - km 1+207,10
Most drogowy w ciągu projektowanej
drogi krajowej DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
MD-12 - km 4+685,35
Most drogowy w ciągu projektowanej
drogi krajowej DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
PZDg-13 - km 5+500,00
Przejście dla zwierząt dużych nad projektowaną
drogą krajową DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
WD-14 - km 9+746,58
Wiadukt drogowy w ciągu projektowaniej
drogi krajowej DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
WDD-15 - km 0+174,41
Wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej
nr DG 105720 Stary Ujazd - Ujazd nad projektowaną drogą krajową DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
MD-16 - km 11+267,55
Most drogowy w ciągu projektowanej
drogi krajowej DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
WDD-17 - km 0+071,77
Wiadukt WDD-17 w ciągu drogi gospodarczej nad projektowaną drogą krajową DK40

km 11+030.00 – 11+960.00
MD-18 - km 13+893,74
Most drogowy w ciągu projektowanej drogi krajowej DK40

Schematy skrzyżowań


Rondo turbinowe km 0+000.00
Rondo turbinowe km 0+000.00

km 5+010.00 - 5+810.00 Skrzyżowanie typu rondo z Łącznikiem Blachownia Śl.
Skrzyżowanie typu rondo
z Łącznikiem Blachownia Śl.

Droga Wojewódzka 426 - TG km 6+745
Skrzyżowanie z drogą
wojewódzką 426 - TG km 6+745

km 11+030.00 – 11+960.00
Skrzyżowanie z drogą
powiatową nr 1461 - ul. Strzelecka

Legenda do schematów
Legenda do schematów