Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 62,25%Zaawansowanie finansowe

59,49% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Październik 2021 - ⇅

W miesiącu wrześniu Wykonawca wykonał następujące prace:
Roboty drogowe:
– budowa ronda,
– roboty brukarskie,
– wykonanie ścieku monolitycznego,
– układanie warstwy wiążącej oraz wastwy podbudowy,
– budowa zbiorników ZB-4, ZB-3,
– profilowanie i humusowanie skarp,
– wykonywanie poboczy,
– przebudowa ul. Starostrzeleckiej
– podbudowa pomocnicza oraz podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie,
– przebudowa ul. Szpaków,
– przebudowa ul. Nałkowskiej,
– umocnienie dna rowu.

Roboty mostowe:
Obiekt MD-2 km 0+377
- Zakończono montaż konstrukcji stalowej, zamontowano wieszaki, zdemontowano podparcia tymczasowe oraz wyregulowano siły w wieszakach. Rozpoczęto prace szalunkowe - wykonano 85% powierzchni szalunku.

Obiekt MD-5 km 1+215
- Wykonano płytę przejściową za przyczółkiem P1 oraz ułożono hydroizolację pod kapami na płytach przejściowych. Rozpoczęto wykonywanie kap chodnikowych.

Obiekt WDD-6 km 1+661
- Wykonano korpus przyczółka P1 bez skrzydeł.

Obiekt PZD/WD-7 km 2+361
- Zazbrojono i zabetonowano: ściany skrzydeł wraz z gzymsami oraz ułożono hydroizolację.

Obiekt PG-9 km 2+911
- Zakończono zsypki ułożono beton podkładowy pod płyty przejściowe oraz zazbrojono i zabetonowano płyty przejściowe.

Obiekt WDD-11 km 3+619
- Zazbrojono i zabetonowano płytę ustroju nośnego. Zamontowano urządzenie dylatacyjne, ułożono hydroizolacje pod kapy i rozpoczęto wykonywanie kap chodnikowych.

Obiekt MD-12 km 4+693
- Zakończono wykonywanie płyt przejściowych oraz ułożono hydroizolację na kapach.

PZDg-13 km 5+500
- Wykonano fundament pod mur oporowy oraz rozpoczęto montaż prefabrykatów muru.

Obiekt WDD-15 km 10+299
- Zazbrojono i zabetonowano skrzydła przyczółka P2. Rozpoczęto wykonywanie skrzydeł P1.

Obiekt MD-16 km 11+274
- Zamontowano belki prefabrykowane oraz zazbrojono i zabetonowano płytę ustroju nośnego. Zdemontowano szalunki rozpoczęto wykonywanie skrzydeł.

Obiekt MD-18 km 13+911
- Ułożono kolektor w gruncie i podłączono do studni.

Roboty branżowe:
– budowa odwodnienia drogowego,
– drenaż,
– budowa oświetlania drogowego,
– budowa Zbiornika ZB-4,
– budowa kanału technologicznego,
– budowa Zbiornika ZB-5.

Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅