Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 59,11%Zaawansowanie finansowe

53,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Sierpień 2021 - ⇅

Wykoanwca w sierpniu wykonał następujące roboty:
Roboty drogowe:
– budowa ronda,
– wykonanie podbudowy pomocniczej, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
– prace brukarskie na wyspach rond,
– realizacja ścieku monolitycznego,
– roboty ziemne: budowa nasypu,
– budowa zbiorników,
– przebudowa ul. Nałkowskiej,
– profilacja skarp, humusowanie,
– przebudowa ul. Szpaków: podbudowa z kruszywa, roboty brukarskie, oświetlenie, profilacja skarp, humusowanie,
– realizacja przepustów,
– wykonywanie poboczy, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca, drenaż, przepusty,
– podbudowa z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej.

Roboty mostowe:
Obiekt MD-2 km 0+377
- betonowanie zbrojenia skrzydeł korpusu przyczółka oraz rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej i ustroju nośnego rusztu

Obiekt MD-5 km 1+215
- wykonanie płyt przejściowych

Obiekt WDD-6 km 1+661
- prowadzenie zasypek podpory

Obiekt PG-9 km 2+911
- wykonanie skrzydeł

Obiekt WDD-11 km 3+619
- zbrojenie korpusów przyczółków

Obiekt MD-12 km 4+693
- zbrojenie i betonowanie skrzydeł

PZDg-13 km 5+500
- zakończenie układania hydroizolacji płyty stropowej

Obiekt WDD-15 km 10+299
- betonowanie korpusu przyczółka P1

Obiekt MD-18 km 13+911
- zasypki przyczółków

Roboty branżowe:
– kontynuacja budowy kanału technologicznego,
– budowa odwodnienia drogowego,
– budowa oświetlenia drogowego,
– budowa zbiornika retencyjnego,
oraz kontynuacja rozpoczętych robót.

Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅