Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 23,6%Zaawansowanie finansowe

22,01% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Listopad 2020 - ⇅

W miesiącu listopad Wykonawca wykonał:

Roboty drogowe:
- roboty ziemne: wykonywanie wykopów, nasypów,
- stabilizację warstw nasypu,
- budowę przepustów,
- wykonanie podbudowy pomocniczej,
- wykonanie podbudowy zasadniczej,
- wykonanie podbudowy bitumicznej,
- profilowanie wraz z humusowaniem skarp.

Roboty mostowe:
Obiekt MD-1 km 0+130
- wykonanie platformy pod palownicę w osi B1,
- wykonanie wykopów fundamentowych podpór P3 i P4,
- ułożenie betonu podkładowego na podporach P3 i P4,
- rozpoczęcie wbijania ścianek szczelnych na podporze P2.

Obiekt PZMd-4 km 0+795
- wytyczenie obiektu.

Obiekt PZMd-8 km 2+685
- wykonanie płyty zespolającej.

Obiekt PZMd-10 km 2+980
- zabetonowanie skrzydeł wlotu obiektu.

Obiekt WDD-11 km 3+619
- wykonanie izolacji ławy fundamentowej podpory P2,
- zbrojenie i betonowania 2 filarów.

Obiekt MD-12 km 4+693
- wykonanie pali na podporze P1 i P2.

Obiekt PZDg-13 km 5+500
- wykonanie wykopu pod ławę fundamentową podpory w osi podpory P1.2,
- ułożenie betonu podkładowego,
- rozpoczęcie zbrojenia ławy fundamentowej w osi podpory P1.2,
- wykonanie zasypki fundamentu w osi podpory P2.2.

Obiekt MD-16 km 11+274
- rozpoczęcie wbijania pali na podporze P1.

Obiekt WDD-17 km 11+679
- zakończenie montażu szalunku skrzydeł na podporze P2,
- przygotowanie do betonowania.

Obiekt MD-18 km 13+911
- zakończenie prac wykopowych na podporze P2,
- ułożenie betonu podkładowego na podporze P1 i P2.

Roboty branżowe:
- przebudowa sieci gazowej,
- przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej i energetycznej,
- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,
- przebudowa sieci110 kV
- budowa kanału technologicznego,
- budowa odwodnienia drogowego.

Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅