Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 32,9%Zaawansowanie finansowe

31,04% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Styczeń 2021 - ⇅

W styczniu Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty branżowe:
- kontynuacja przebudowy sieci gazowej,
- kontynuacja przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, budowy kanalizacji wodociągowej,
- budowa kanału technologicznego,
- kontynuacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
- budowa oświetlenia drogowego.

Roboty mostowe:
Most MD-1 km 0+130
- zbrojenie ławy fundamentowej P1,
- zbrojenie i betonowanie korpusu filarów P3,
- ułożenie betonu podkładowego P2.

Obiekt WD-3 km 0+684
- zakończenie zbrojenia i zabetonowanie płyty dolnej konstrukcji ramowej.

PZDg-13 km 5+500
- betonowanie i zbrojenie korpusów podpór.

MD-18 km 13+911
- zbrojenie korpusu przyczółka P1.

Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅