Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 92,0%Zaawansowanie finansowe

88,06% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Sierpień 2022 - ⇅

W sierpniu Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
- profilowanie i humusowanie skarpy i terenów płaskich,
- realizacja dróg obsługujących,
- montaż urządzeń BRD,
- realizacja poboczy
- realizacja w-wy ścieralnej z SMA,
- umocnienie rowów,
- wykonanie podbudowy z kruszywa oraz prace bitumiczne na ul. Nałkowskiej,
- wykonanie oznakowania poziomego.
- DW426 - wyspy dzielące, pierścień ronda , ułożenie warstwy ścieralnej z SMA, realizacja poboczy.
- przebudowa ul. Żeromskiego (roboty ziemne, wykonanie w-w konstrukcyjnych, nawierzchnia bitumiczna, pobocza).

Roboty mostowe:

Kontynuowano wykonywanie robót wykończeniowych oraz zakończono prace związane z wykonywaniem ustrojów nośnych:

MD-1 km 0+130
- Wykonano przeciwspadki na obiekcie. Zamontowano bariery energochłonne i wykonano próbne obciążenie mostu, zdemontowano most tymczasowy wraz z podporami.

MD-2 km 0+377
- Kontynuowano montaż barier oraz ekran przeciwolśnieniowych w zakresie montażu słupów i wypełnień. wykonano próbne obciążenie mostu.

WDD-6 km 1+661
- Zabetonowano kapy na skrzydłach, zamontowano urządzenie dylatacyjne, ułożono hydroizolacje pod jednią.

WDD-11 km 3+619
- Ułożono nawierzchnię na kapach chodnikowych.

PZDg-13 km 5+500
- Rozpoczęto montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie.

WD-14 km 9+757
- Zakończenie montażu barier. Wykonano próbne obciążenie wiaduktu.

MD-16 km 11+274
- Zakończono montaż barier ułożono geokratę na stożkach.

WDD-17 km 11+679
- Ułożono hydroizolacje pod kapy, zamontowano kolektor i zabetonowano płyty przejściowe.

MD-18 km 13+911
- Zakończenie montażu barier. Wykonano umocnienie górnej powierzchni skarp kostka brukową.

Roboty branżowe:
- realizacja ekranów przeciwolśnieniowych przed i za obiektem MD2,
- oświetlenie drogowe,
- realizacja kanału technologicznego,
- realizacja odwodnienia drogowego – wpusty,
- realizacja ogrodzenia,
- realizacja oświetlenia,
- realizacja ekranów przeciwolśnieniowych przed i za obiektem WD7,
- wykonanie drenażu,
- budowa zasilania obiektów,
- realizacja ekranów przeciwolśnieniowych przed i za obiektem MD18.

Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅