Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 45,89%Zaawansowanie finansowe

43,34% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Maj 2021 - ⇅

W kwietniu Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
– roboty ziemne,
– budowa wału ziemnego,
– podbudowa pomocnicza z kłsm,
– podbudowa zasadnicza z kłsm,
– roboty brukarskie,
– podbudowa z BA, warstwa wiążącą z BA.

Roboty mostowe:
Obiekt MD-2 km 0+337
- zakończenie zbrojenia i betonowanie korpusu przyczółka P1,
- zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej P2,
- zbrojenie skrzydeł korpusu P1,
- zbrojenie i betonowanie ścianki zaplecznej P1.

Obiekt WD-3 km 0+684
- zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych,
- kontynuacja zasypek ramy.

PZMd-4 km 0+795
- Ułożono hydroizolacje termozgrzewalną na stropie i płycie przejściowej.

Obiekt MD-5 km 1+215
- zbrojenie i betonowanie korpusu i skrzydeł oraz płyty zespolonej z belkami.

Obiekt PZMd-8 km 2+685
- Ułożono hydroizolacje termozgrzewalną na stropie i płycie przejściowej.

Obiekt PG-9 km 2+911
- zakończenie zbrojenie i betonowanie korpusów i ścian konstrukcji ramowej oraz rozpoczęcie zbrojenia skrzydeł,
- montaż desek gzymsowych.

PZMd-10 km 2+980
- Ułożono hydroizolacje termozgrzewalną na stropie i płycie przejściowej.

Obiekt MD-12 km 4+693
- zbrojenie korpusów i montaż konstrukcji wsporczej pod belki.

Obiekt PZDg-13 km 5+500
- montaż zarurowania rowów i rozpoczęcie zasypek korpusów.

Obiekt MD-16 ok km 11+274
- ułożenie betonów podkładowych ław fundamnetowych,
- rozpoczęcie zbrojenia ław fundamnetowych,
- betonowanie ławy fundamnetowej P1.

Obiekt WDD-17 km 11+679
- betonowanie ław pod umocnienie skarp - podpora P1
- demontaż szalunku murku wraz z zasypką stożków do poziomu drenażu,
- wykonanie drenażu poziomego.

Obiekt MD-18 km 13+911
- zbrojenie i betonowanie skrzydeł P2,
- betonowanie ścianki zaplecznej P2.

Roboty branżowe:
– kontynuacja budowy kanału technologicznego,
– budowa odwodnienia drogowego,
– zakończenie przebudowy sieci gazowej,
– kontynuacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej,
oraz kontynuację rozpoczętych już robót.

Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅