Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 87,00%Zaawansowanie finansowe

81,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Maj 2022 - ⇅

W maju Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
– realizacja prac bitumicznych: wykonywanie warstw wiążących,
- profilowanie i humusowanie skarp,
- profilowanie i humusowanie terenów płaskich,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa ul. Nałkowskiej, wykonanie podbudowy bitumicznej ul. Nałkowskiej, wykonanie warstwy wiążącej ul. Nałkowskiej, ustawianie krawężnika bet. na ławie ul. Nałkowskiej, wykonanie warstwy wiążącej w ciągu trasy głównej, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego - droga manewrowa MOP, wykonanie podbudowy bitumicznej - droga manewrowa MOP.
- realizacja dróg serwisowych,
- sekcja I.5 – Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa - droga manewrowa MOP, wykonanie podbudowy bitumicznej - droga manewrowa MOP,
- DW426 wykonanie robót ziemnych ,wykonanie podbudowy pomocniczej, wykonanie wyspy dzielącej, wykonanie pierścienia ronda, wykonanie podbudowy bitumicznej, wykonanie warstwy wiążącej,

Roboty mostowe:

W maju kontynuowano wykonywanie robót wykończeniowych oraz kontynuowano prace związane z wykonywaniem ustrojów nośnych:

Obiekt MD-1 km 0+130
- Ułożono hydroizolację pod kapami oraz na płytach przejściowych. Wykonano kapy na obiekcie. Zamontowano krawężniki i zazbrojono kapy na skrzydłach.

Obiekt MD-2 km 0+130
- zabetonowano kapy na ustroju skrzydłach. Ułożono hydroizolację termozgrzewalną i asfalt lany. Prowadzono pracę antykorozyjne na stykach montażowych konstrukcji stalowej.

Obiekt PZMd-4 km 0+794
- Ułożono nawierzchnię z żywic na gzymsach.

Obiekt PZMd-8 km 2+685
- Ułożono nawierzchnię z żywic na gzymsach.

Obiekt PZMd-10 km 2+980
- Ułożono nawierzchnię z żywic na gzymsach.

Obiekt MD-5 km 1+215
- Ułożono nawierzchnie na kapach. Rozpoczęto montaż barier: zamontowano kotwy.

Obiekt WDD-6 km 1+661
- Zazbrojono i zabetonowano poprzecznice skrajne, przegotowano podłoże i konstrukcję wsporczą pod belko prefabrykowane. Zamontowano belki.

Obiekt PZD/WD-7 km 2+361
- Ułożono nawierzchnie na kapach.

Obiekt PG-9 km 2+911
- Ułożono nawierzchnie na kapach. Rozpoczęto montaż barier: zamontowano kotwy.

Obiekt MD-12 km 4+693
- Ułożono nawierzchnie na kapach i warstwę wiążąca z asfaltu lanego. Rozpoczęto montaż barier: zamontowano kotwy.

Obiekt PZDg-13 km 5+500
- Wykonano pale pod ekrany na dojściach do przejścia, oraz rozpoczęto montaż słupów

Obiekt WD-14 km 9+757
- Ułożono hydroizolację pod kapami oraz na płytach przejściowych. Wykonano kapy na obiekcie. Zamontowano krawężniki i zazbrojono kapy na skrzydłach.

Obiekt WDD-15 km 10+299
- Przygotowano podłoże pod konstrukcje wsporczą pomiędzy jezdnią a przyczółkami.

Obiekt MD-16 km 11+274
- Ułożono hydroizolację pod kapami oraz na płytach przejściowych. Zamontowano krawężniki i zazbrojono kapy na skrzydłach i obiekcie.

Obiekt WDD-17 km 11+679
- Zabetonowano ustrój nośny, wykonano sprężenie wraz z iniekcją kanałów kablowych, obetonowano strefy zakotwień. Zdemontowano szalunek i konstrukcję wsporczą.

Obiekt MD-18 km 13+911
- Zamontowano urządzenie dylatacyjne. Ułożono hydroizolację pod kapami oraz na płytach przejściowych. Zamontowano krawężniki i zazbrojono kapy na obiekcie.

Roboty branżowe:
– realizacja odwodnienia drogowego – wpusty obiekt MD1,
- realizacja pali pod ekrany przeciwolśnieniowe,
– realizacja oświetlenia drogowego,
- realizacja zasilania,
- realizacja oświetlenia,
–budowa zasilania obiektów,
- budowa kanału technologicznego,
- budowa odwodnienia drogowego.

Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅