Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 42,06%Zaawansowanie finansowe

39,43% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Kwiecień 2021 - ⇅

W kwietniu Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
– roboty ziemne,
– budowa wału ziemnego,
– układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego mechanicznie,
– układanie podbudowy betonu asfaltowego,
– roboty brukarskie,
– budowa odwodnienia drogowego.

Roboty mostowe:
Obiekt MD-1 km 0+130
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych korpusów przyczółka P1 oraz skrzydeł.

Obiekt MD-2 km 0+337
- zakończenie zbrojenia i betonowanie fundamentu P1 oraz zbrojenie i betonowanie korpusu przyczółka P1 oraz zbrojenie skrzydeł korpusu P1.

Obiekt WD-3 km 0+684
- betonowanie fundamentów skrzydeł oraz betonowanie ścian skrzydeł.

Obiekt MD-5 km 1+215
- zbrojenie podpór oraz montaż belek.

Obiekt PZMd-8 km 2+685
- wykonanie płyt przejściowych.

Obiekt PZMd-10 km 2+980
- wykonanie płyt przejściowych.

Obiekt PZDg-13 km 5+500
- betonowanie ostatniego korpusu podpory P2 oraz zbrojenie i betonowanie 2 skrzydeł.

Obiekt MD-18 km 13+911
- zakończenie zbrojenia, szalowanie i betonowanie skrzydła P1 oraz zbrojenie i szalowanie korpusu przyczółku P2.

Roboty branżowe:
- kontynuacja przebudowy sieci gazowej;
- kontynuacja budowy kanału technologicznego,
- kontynuacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej;
- budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa kanału technologicznego, Oraz kontynuację rozpoczętych już robót.

Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅