Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 99,0%Zaawansowanie finansowe

97,92% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Postęp robót

Październik 2022 - ⇅

W październiku Wykonawca prowadził następujące prace:

Roboty drogowe:
- profilowanie i humusowanie skarpy i terenów płaskich,
- montaż urządzeń BRD,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- wykonanie w-wy ścieralnej ul. Nowowiejska,
- zakończenie robót związanych z nasadzeniami,
- zakończenie robót związanych z wykonaniem ogrodzenia drogowego,
- wykonanie zjazdów,
- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.

Roboty mostowe:

MD-1 km 0+130
- Demobilizacja zaplecza, kosmetyka betonów.

MD-2 km 0+377
- Naprawa umocnienia skarpy.

WD-3 km 0+680
- Hydrofobizacja powierzchni betonowych, usuwanie usterek.

PZMd-4 km 0+795
- Wykonano nawierzchnię na fundamentach pod bariery drogowe.

MD-5 km 1+215
- Humusowanie pod obiektem, spoinowanie krawężników, usuwanie usterek.

WDD-6 km 1+661
- Montaż barier energochłonnych, próbne obciążenie , zakończenie wykonywania nawierzchni na kapach, wykonanie przeciwspadków, hydrofobizacja powierzchni betonowych, usunięcie usterek.

PZMd-8 km 2+685
- Wykonano nawierzchnię na fundamentach pod bariery drogowe.

PG-9 km 2+911
- Montaż poręczy przy schodach, demobilizacja zaplecza. Wykonano nawierzchnię na fundamentach pod bariery drogowe.

MD-12 km 4+693
- Usuwanie usterek.

PZDg-13 km 5+500
- Umocnienie stożków, montaż poręczy przy schodach, spoinowanie desek gzymsowych. Hydrofobizacja powierzchni betonowych.

WD-14 km 9+757
- Montaż poręczy przy schodach P-2, spoinowanie desek gzymsowych, szlifowanie powierzchni betonowych, porządkowanie terenu, usuwanie usterek.

WDD-15 km 10+299
- Montaż barier energochłonnych, próbne obciążenie , zakończenie wykonywania nawierzchni na kapach, wykonanie przeciwspadków, spoinowanie desek i krawężników, brukowanie stożków, hydrofobizacja powierzchni betonowych.

MD-16 km 11+274
- Wypełnienie geokraty humusem, spoinowanie desek i krawężników.

WDD-17 km 11+679
- Montaż barier energochłonnych, próbne obciążenie , zakończenie wykonywania nawierzchni na kapach, wykonanie przeciwspadków, Hydrofobizacja powierzchni betonowych.

MD-18 km 13+911
- Zakończenie umocnienia stożków, szlifowanie powierzchni betonowych, spoinowanie desek i krawężników.

Roboty branżowe:
- oświetlenie drogowe – montaż opraw,
- realizacja kanału technologicznego – roboty wykończeniowe,
- realizacja odwodnienia drogowego – roboty wykończeniowe.

Wrzesień 2022 - ⇅
Sierpień 2022 - ⇅
Lipiec 2022 - ⇅
Czerwiec 2022 - ⇅
Maj 2022 - ⇅
Kwiecień 2022 - ⇅
Marzec 2022 - ⇅
Luty 2022 - ⇅
Styczeń 2022 - ⇅
Grudzień 2021 - ⇅
Listopad 2021 - ⇅
Październik 2021 - ⇅
Wrzesień 2021 - ⇅
Sierpień 2021 - ⇅
Lipiec 2021 - ⇅
Czerwiec 2021 - ⇅
Maj 2021 - ⇅
Kwiecień 2021 - ⇅
Marzec 2021 - ⇅
Luty 2021 - ⇅
Styczeń 2021 - ⇅
Grudzień 2020 - ⇅
Listopad 2020 - ⇅
Październik 2020 - ⇅
Wrzesień 2020 - ⇅
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅