Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Pełna nazwa podmiotu Adres Zakres umowy (skrótowo) Kategoria podmiotu
1 Silesia Engineering Sp z o.o. Augustynika 1a,
41-300 Dąbrowa Gównicza
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
2 GROMA Usługi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr inż. Adam Bryłka
ul. Staromiejska 6/10d,
40-013 Katowice
Usługi geodezyjne i kartograficzne Dalszy usługodawca
3 Pracownia Projektowa Mostopol Sp. z o.o. ul.Jagiełły 39,
45-920 Opole
Wykonanie kompletnej dokumentacji
projektowej obiekty mostowe
Dalszy usługodawca
4 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
"TRAKT" Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50,
58-410 Marciszów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Podwykonawca
5 GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krakowska 29c,
50-424 Wrocław
Wykonanie kompletnej dokumentacji geologicznej Dalszy usługodawca
6 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp z o.o.
ul. Lompy 20,
41-800 Zabrze
Dokumentacja projektowa branży
elektrycznej i telekomunikacyjnej
Dalszy usługodawca
7 Krakowska Firma Geodezyjna
KFG Wojciech Kubiak
Os. Dywizjonu 303 56/20
31-817 Kraków
Wykonanie projektów podziału działek Dalszy usługodawca
8 Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz ul. Świętego Antoniego 2/4 Brama D
50-073 Wrocław
Wykonanie prac projektowych
w zakresie raportu środowiskowego
Dalszy usługodawca
9 Robert Bałdyga Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe "TRANSKOM"
ul. Zwycięstwa 1,
47-143 Ujazd
Dostawca materiału-kruszywo łamane Dostawca
10 Henryk Buchta P.PH.U.
Hurt Detal - Detal Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
ul. Gliwicka 49,
44-160 Rudziniec
Najem powierzchni biurowych Usługodawca
11 Włodzimierz Warda Biuro Usług
i Doradztwa BHP "PROFESJONAL"
ul. Kostki Napierskiego 8/19,
94-056 Łódź
Świadczenie usług w zakresie BHP Usługodawca
12 SAPPER SUPPORT Sp. z o.o. ul. - Okrężna 8,
44-100 Gliwice
Sprawdzenie terenu budowy pod kątem
występowania przedmiotów wybuchowych
Usługodawca
13 AMIGEO MIGUT GARSTECKI Sp. J. ul. Łowienicka 14/6,
30-613 Kraków
Obsługa geodezyjna Usługodawca
13 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Sp. z o.o.
ul. Rybacka 15,
45-003 Opole
Obsługa geodezyjna Usługodawca
14 PIOTR WYLĄG
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
Dąbrówka 25,
42-350 Cynków
Wycinka i karczowanie drzew i krzewów Usługodawca
15 "MEGA" NIEZGODA I SULIK Sp. J. Gliwice – Lotnisko,
44-100 Gliwice
Sprzedaż i dostawa oleju napędowego Dostawca
16 CEMENTOWNIA WARTA S.A. ul. Przemysłowa 17 Trębaczew,
98-355 Działoszyn
Dostawa cementu Dostawca
17 GÓRAŻDZE BETON Sp. z o.o. ul. Cementowa 1,
47-316 Chorula
Dostawa mieszanki betonowej Dostawca
18 HABA-BETON JOHANN BARTLECHER Sp. z o.o. ul. Niemiecka 1,
47-143 Ujazd
Sprzedaż i dostawa - Żelbet Dostawca
19 POLYTEAM Sp. z o.o. ul. Przedwiośnie 5A,
51-211 Wrocław
Sprzedaż i dostawa - Orurowanie Dostawca
20 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„TRAKT” Włodzimierz Lewowski
Sędzisław 50,
58-410 Marciszów
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej Usługodawca
21 TPA Sp. z o.o. ul. Parzniewska 8,
05-800 Pruszków
Usługi laboratoryjne - budownictwo mostowe Usługodawca
22 DMI Sp. z o.o.
(Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej "DROG-MOL")
ul. Wolności 84 Ożarowice,
42-625 Pyrzowice
Czasowa organizacja ruchu Usługodawca
23 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych
GROTEX Sp z o.o.
Lompy 20,
41-800 Zabrze
Wykonanie przebudowy linii elektroenergetycznych,
oświetlenia drogi, zasilania, teletechniki – kolizji,
teletechniki – kanalizacji
Podwykonawca robót budowlanych
24 EKOKAN Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
Wykonanie przebudowy sieci gazowej Podwykonawca robót budowlanych
25 P & B Sp. z o.o. ul. Pszczyńska 143a,
44-240 Żory
Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej
oraz przebudowy kanalizacji sanitarnej
Podwykonawca robót budowlanych
26 SAT Sp. z o.o. ul. Opolska 9,
55-200 Oława
Wykonanie ulepszenia gruntu
rodzimego na miejscu
Podwykonawca robót budowlanych
27 FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA
ROBOTY ZIEMNE STANISŁAW PABJAŃCZYK FUTRZ PABJAŃCZYK
ul. Biechońskiego 9,
32-100 Proszowice
Wykonanie wykopów oraz zasypki obiektów mostowych z materiałów powierzonych Podwykonawca robót budowlanych
28 SPOIWEX Sp. z o.o. ul. Boczna 6,
44-240 Żory
Sprzedaż i dostawa spoiw Dostawca
29 FEDRECHT Sp. z o.o. ul. Kowola 11,
43-220 Bojszowy Nowe
Wykonanie ścianek szczelnych Podwykonawca robót budowlanych
30 SOPHUS Sp. z o.o. ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa
Usługi monitoringu i ochrony obiektu Usługodawca
31 THOMAS - KOZIARSKI CONSULTING Sp. J. ul. Kurpiowska 6/1,
45-819 Opole
Dostawa, montaż i najem elektronicznego systemu nadzoru dostaw materiałów Usługodawca
32 SPEEDTRANS Rajmund Młynek ul. Kwaśna 72,
46-080 Chróścice
Usługa transportowa Usługodawca
33 USŁUGI TRANSPORTOWE Mieczysław Gardyan ul. Przemysłowa 26,
44-290 Jejkowice
Usługa transportowa Usługodawca
33 TRANS-BOY 2 Joanna Kołek ul. Sudecka 78,
47-400 Racibórz
Usługa transportowa Usługodawca
34 P. W. KONEX Mirosław Konsek ul. Piotrowicka 35,
44-341 Skrbeńsko
Usługa transportowa Usługodawca
35 F. H. U. JAWOR Trzetrzewina 443,
33-395 Trzetrzewina
Usługa transportowa Usługodawca
36 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - usługowo – Handlowe H. Damas - Z. Kownacki S.C. ul. Świętej Jadwigi 20,
47-150 Zalesie Śląskie
Najem działki - gruntu o pow. ok 5 ha - składowanie humusu, kruszywa i innych materiałów; Najem działki - gruntu o pow. ok 1,108 ha Usługodawca
37 WERMER PRZEWIERTY S.C. ul. Sufczyn 233,
32-852 Dębno
Wykonanie przewiertów DN 255 oraz DN 315 Dalszy podwykonawca robót budowlanych
38 GASLINE Grażyna Ślusarczyk ul. Kryształowa 184B,
33-111 Koszyce Wielkie
Wykonanie stopowania jednostronnego gazociągu DN 500 Dalszy podwykonawca robót budowlanych
39 P. U. EKOKAN-WYKONAWSTWO J. Niemiec, G. Niemiec S.C. ul. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
Roboty budowlano – montażowe Dalszy podwykonawca
40 MOSTY KĘDZIERZYN-KOŹLE Dariusz Piliszko ul. Przyjaźni 101,
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Wyk. fundamentów, ustroju nośnego, podpór i robót przyobiektowych oraz wyposażenia obiektów Podwykonawca robót budowlanych
41 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "PRYM" Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 60,
65-186 Zielona Góra
Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz drenaży Podwykonawca robót budowlanych
42 Firma Handlowo – Usługowa
„Źródło” Zuzanna Samsel
ul. Niezapominajek 9,
47-224 Kędzierzyn-Koźle
Wykonanie umocnienia skarp i rowów płytami ażurowymi, przebudowa rowów, przebudowa koryt rzek Podwykonawca robót budowlanych
43 CONWAY STF Sp. z o.o. Sp. K. ul. Tulipanowa 2,
55-040 Kobierzyce Ślęza
Wykonanie wzmocnienia podłoża na obiektach MD-1 i MD-12 - pale prefabrykowane Podwykonawca robót budowlanych
44 ATAGOR Sp. z o.o. ul. Generała Sikorskiego 22,
32-540 Trzebinia
Wypełnienie przestrzeni międzyrurowej wraz z pracami towarzyszącymi Dalszy podwykonawca robót budowlanych
45 ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Świętojańska 26/3,
44-100 Gliwice
Wykonanie przebudowy trzech linii napowietrznych 110 kV oraz dwóch linii 220 kV Dalszy podwykonawca robót budowlanych
46 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DREWTAR Sp. z o.o. ul. Składowa 6,
42-690 Tworóg
Dostawa tarcicy budowlanej Dostawca
47 ULMA Construction Polska S.A. Koszajec 50,
50-840 Brwinów
Sprzedaż i dostawa sklejki Dostawca
48 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 178,
43-316 Bielsko-Biała
Sprzedaż i dostawa materiałów – geokrata Dostawca
49 ZRBH Moska Leszek ul. Klonowa 22,
98-400 Wieruszów
Najem sprzętu Usługodawca
50 TORBUD Stefan Torończak Swojków 1B,
55-216 Domaniów
Najem sprzętu Usługodawca
51 PPUH MARBUD Marek Ochojski ul. Rolnicza 2,
44-321 Marklowice
Najem sprzętu Usługodawca
52 TRANSPORT Wojciech Piniarski ul. Słowackiego 2,
62-420 Strzałkowo
Najem sprzętu Usługodawca
53 ULMA Construction Polska S.A. Koszajec 50,
50-840 Brwinów
Dzierżawa deskowań systemowych Usługodawca
54 JANBUD Krzysztof Hupka ul. Szkolna 26,
47-330 Rozwadza
Najem sprzętu Usługodawca
55 PROMOPOL Sp. z o.o. ul. Usługowa 6,
45-127 Opole
Odwodnienie wykopów Usługodawca
56 EKOPARTNER Sławomir Kasprzyk ul. Szkolna 4,
62-420 Strzałkowo
Najem sprzętu Usługodawca
57 AGRO-BUD Błażej Kosmala ul. Ignacego Daszyńskiego 2E/38,
62-300 Września
Najem sprzętu Usługodawca
58 STRABAG PFS Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
Usługi ochrony mienia - zabezpieczenie techniczne (ochrona wizyjna) Usługodawca
59 SERIS KONSALNET HOLDING S.A. ul. Jana Kazimierza 55,
01-267 Warszawa
Bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów Usługodawca
60 P.W. HYDROTRAWA IMPORT-EXPORT
Janusz Pasiecki
ul. Świętokrzyska 12,
88-100 Inowrocław
Wykonanie trawników metodą hydroobsiewu i obsiewu na terenach płaskich i na skarpach Podwykonawca robót budowlanych
61 KELLER Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 172,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wykonanie wzmocnienia podłoża - DSM i mass-mixing Podwykonawca robót budowlanych
62 BITUNOVA Sp. z o.o. ul. Wólczyńska 237,
01-919 Warszawa
Wykonanie skropień międzywarstwowych Podwykonawca robót budowlanych
63 BROS – BUD Sławomir Pawlik ul. Zielona 13,
98-355 Trębaczew
Wyk. fundamentów, ustroju nośnego, podpór i robót przyobiektowych oraz wyposażenie obiektów: WD-3, PZM-4, PZM-8, PZM-10 Podwykonawca robót budowlanych
64 KPRM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Fryderyka Chopina,
96 43-600 Jaworzno
Wykonanie łożysk wraz z montażem na obiektach mostowych Podwykonawca robót budowlanych
65 ENVIESA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Świętojańska 26/3,
44-100 Gliwice
Wykonanie przebudowy trzech linii napowietrznych 110 kV oraz dwóch linii 220 kV Dalszy podwykonawca robót budowlanych
66 MM JAWOR Spółka Jawna Trzetrzewina 443,
33-395 Chełmiec
Usługa transportowa Usługodawca
67 Firma Handlowo-Usługowa Leśna
Dariusz Gawlas
ul. Wiejska 50,
57-420 Wambierzyce
Usługa transportowa Usługodawca
68 THB Krzysztof Bierzyński ul. Otmuchowska 31,
49-200 Grodków
Usługa transportowa Usługodawca
69 CANAL-TRANS ul. Edwarda Dembowskiego 42A,
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Usługa najmu - noclegi dla pracowników Usługodawca
70 INSTALBUD-SZEPIELAK ul. Księdza Kędronia 5,
33-111 Koszyce Wielkie
Sprzedaż i dostawa materiałów - rury, łuki gięte Dalszy dostawca
71 WOGAN PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Leśna 2D,
44-145 Stanica
Sprzedaż i dostawa materiałów - zasuwy kołnierzowe Dalszy dostawca
72 DPM Industry Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kędzierzyńska 17a/206,
41-902 Bytom
Sprzedaż i dostawa materiałów - rury, łuki gięte indukcyjnie Dalszy dostawca
73 cGAS Controls Sp. z o.o. ul. Saperska 2C,
63-900 Rawicz
Sprzedaż i dostawa materiałów - podziemny odwadniacz poziomy DN 500 Dalszy dostawca
74 ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
DROGOWYCH I PROJEKTOWYCH
Ryszard Kędzior
Nowa Wieś Mała 26,
49-340 Lewin Brzeski
Wykonanie poboczy Podwykonawca robót budowlanych
75 Roboty Ziemne KAMPA Beata Kampa ul. Wyzwolenia 40,
47-100 Rozmierz
Odbiór materiału z rozbiórki
budynku mieszkalnego i garażu
Usługodawca
76 KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA S.A. ul. Dębowa 3,
47-246 Kotlarnia
Sprzedaż i załadunek materiału
- piasek budowlany
Dostawca
77 ALPIDA Sp. z o.o. ul. Franciszka Klimczaka 20,
02-797 Warszawa
Sprzedaż i dostawa materiału - krawężnik kamienny i kostka kamienna surowo-łupana Dostawca
78 Firma Handlowo - Transportowa
KKA Klaudiusz Kurelowski
ul. Dworcowa 9,
47-150 Leśnica
Sprzedaż wraz z dostawą materiału
- kruszywo wapienno – dolomitowe
Dostawca
79 GEOINDEX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Trasa Północna 14,
65-119 Zielona Góra
Sprzedaż wraz z dostawą materiału
- mata bentonitowa
Dostawca
80 PPB SIBET S.A. ul. Chorzowska 22,
25-852 Kielce
Dostawa materiałów - prefabrykaty żelbetowe Dostawca
81 THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. ul. Grudziądzka 159,
87-100 Toruń
Sprzedaż wraz z dostawą zbrojeń prefabrykowanych i stali prostej Dostawca
82 ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
DROGOWYCH I PROJEKTOWYCH
Ryszard Kędzior
Nowa Wieś Mała 26,
49-340 Lewin Brzeski
Usługa transportowa - transport MMA Usługodawca
83 KMS Sp. z o.o. ul. Opolska 5/5,
47-300 Krapkowice
Usługa transportowa - wozidła technologiczne Usługodawca
84 ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
DROGOWYCH I PROJEKTOWYCH
Ryszard Kędzior
Nowa Wieś Mała 26,
49-340 Lewin Brzeski
Wykonanie poboczy Podwykonawca robót budowlanych
85 MOSTOSTAL KIELCE S.A. ul. Ściegiennego 280,
25-116 Kielce
Wytworzenie, dostawa i montaż konstrukcji stalowych Podwykonawca robót budowlanych
86 P.H.U. DEKRO-MOST Leszek Bulenger Krobanów 8 98-220,
Zduńska Wola
Wykonanie hydroizolacji zgrzewalnej Podwykonawca robót budowlanych
87 FIRMA BUDOWLANA MICZEK STANISŁAW ul. Stamirskiego 14,
33-300 Nowy Sącz
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie MD-2 Podwykonawca robót budowlanych
88 US-BUD JUDZIŃSKI MICHAŁ ul. Rolników 425B,
44-141 Gliwice
Wykonanie robót budowlanych na obiekcie MD-1 Podwykonawca robót budowlanych
89 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE LOREK MARCIN ul. Czaczów 100,
33-336 Łabowa
Wykonanie robót budowlanych na obiektach PG-9 i MD-12 Podwykonawca robót budowlanych
90 Firma „ZK” Spółka Cywilna Krzysztof Żurawski, Grzegorz Żurawski ul. Okrężna 24,
44-100 Gliwice
Wynajem i praca jednostki pływającej Usługodawca
91 STYLBRUK A. Bieniek, R. Bieniek Sp. J. Wawrzyńcowice 12B,
47-370 Zielina
Sprzedaż wraz z dostawą materiału - krawężnik drogowy Dostawca
92 TOM-TRANS GNIEZNO Sp. z o.o. Sp. K. Szczytniki Duchowne 1B,
62-200 Gniezno
Najem sprzętu Usługodawca
93 PHU ELA Elżbieta Proksza ul. Wiejska 23,
47-143 Olszowa
Posiłki dla pracowników Usługodawca
94 FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Beata Pieprz ul. Henryka Sucharskiego 48,
33-140 Lisia Góra
Najem sprzętu Usługodawca
95 SMART PLAC Sp. z o.o. ul. Podmiejska 89A,
44-207 Rybnik
Dostawa i montaż barier stalowych - branża drogowa oraz montaż barier mostowych Dalszy podwykonawca robót budowlanych
96 APM PRO Sp. z o.o. ul. Barska 70,
43-300 Bielsko-Biała
Wykonanie kompleksowego systemu zarządzania ruchem Podwykonawca robót budowlanych
97 TANK-CHEM Sp. z o.o. Sędziszowice 88,
28-512 Bejsce
Wykonanie metodą betonowania ślizgowego brewki zabezpieczającej krawędź nawierzchni Podwykonawca robót budowlanych
98 FIRMA BUDOWLANA Krzysztof Legutko ul. B. Prusa 91a,
33-300 Nowy Sącz
Wykonanie robót budowlanych na obiektach MD-5 i WDD-6 Podwykonawca robót budowlanych
99 GF - MOSTY GRZEGORZ FREJ ul. Dąbrowskiego 40,
41-940 Piekary Śląskie
Wykonanie projektu warsztatowego oraz projektu montażu dla konstrukcji stalowej Dalszy usługodawca
100 GRILTEX Polska Sp. z o.o. ul. Obornicka 7,
Złotkowo 62-002 Suchy Las
Dostawa materiałów - geowłóknina Dostawca
101 DUDI-BUD Łukasz Dudek ul. Boya Żeleńskiego 24,
33-300 Nowy Sącz
Wykonanie robót budowlanych na obiektach WD-14, MD-16 Podwykonawca robót budowlanych
102 USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE Józef Dudek ul. Boya Żeleńskiego 24,
33-300 Nowy Sącz
Wykonanie robót budowlanych na obiektach PZD/WD-7, WDD-11 Podwykonawca robót budowlanych
103 ViaCon Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa nr 6,
64-130 Rydzyna
Wykonanie konstrukcji PZDg 13 wraz z dostawą, montażem i uszczelnieniem Podwykonawca robót budowlanych
104 FREYSSINET Polska Sp. z o.o. ul. Głuszycka 5,
02-215 Warszawa
Dostawa i montaż dylatacji modułowych.
Wykonanie sprężenia ustroju nośnego obiektu MD-2
Podwykonawca robót budowlanych
105 STALPRODUKT S.A. ul. Wygoda 69 32-700 Bochnia Dostawa i montaż stalowych systemów barier ochronnych z zastosowaniem dla obszarów ruchu drogowego Podwykonawca robót budowlanych
106 BRIDGER Sp. z o.o. ul. Sosnowa 3 Lublewo Gdańskie 83-050 Kolbudy Dostawa desek gzymsowych Dostawca
107 HYDROTECC – ANG Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński 552/C,
03-994 Warszawa
Zabezpieczemie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz wykonanie nawierzchni chodników Podwykonawca
108 Firma Wielobranżowa RADOCEH Radosław Chudziak Śliwnik 19, 67-320 Małomice Dostawa materiałów do wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz drenaży Dalszy dostawca
109 A+ Artur Żuberek ul. Wyczółkowskiego 54,
65-140 Zielona Góra
Dostawa materiałów do wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz drenaży Dalszy dostawca
110 BEWA Sp. z o.o. Sp. K. Wiechlice ul. Przemysłowa 16, 67-300 Szprotawa Dostawa materiałów do wykonania przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz drenaży Dalszy dostawca
111 ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST S.A. ul. Wapiennicza 7,
46-050 Tarnów Opolski
Zwiększenie ilości dostaw Dostawca
112 NIKO Sp. z o.o. Sp. K. ul. Bakończycka 7,
37-700 Przemyśl
Dostawa materiałów - geokrata - geosiatka Dostawca
113 PHU RAFTRANS Rafał Kędzior ul. Główna 39,
46-134 Głuszyna
Usługi transportowe Usługodawca
114 ATM Sp. z o.o. ul. Doktora Olgi Lilien 7,
39-400 Tarnobrzeg
Kompleksowe wykonanie wieszaków prętowych M85 Daversteels i ich dostawa. Montaż, wybranie luzów i badanie sił wieszaków. Dalszy podwykonawca robót
115 ZIELEŃ KWADRAT Dudek Bartłomiej Zakrzów 128,
32-003 Podłęże
Wykonanie zieleni drogowej m.in. Nasadzeń drzew i krzewów. Usługodawca
116 DWD System Sp. z o.o. ul. Jana H. Dąbrowskiego 77A,
60-529 Poznań
Dostawa materiałów - wpusty mostowe oraz sączki. Dostawca
117 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KONSTALEX Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 49,
97-500 Radomsko
Wykonanie konstrukcji stalowej łuków mostu MD-2. Dalszy podwykoanwca robót budowlanych
118 ZABERD S.A. ul. Bystrzycka 24,
54-215 Wrocław
Wykonanie docelowego oznakowania poziomego. Podwykonawca robót
119 VSL POLSKA Sp. z o.o. ul. Grójecka 208,
02-390 Warszawa
Wykonanie sprężenia ustrojów nosnych obiektów mostowych. Podwykonawca robót budowlanych
120 P.H.U. M-R-B Therm inż. Mateusz BUDZIŃSKI Wilczyn 15,
59-150 Grębocice
Kompleksowe wykonanie montażu ogrodzenia – w systemie wbijanym (montowane w gruncie za pomocą kotew stalowych). Podwykonawca robót budowlanych
121 Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA - Inorganic Activieties Sp. z o.o. ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11/21,
44-101 Gliwice
Wykonanie muru oporowego obiektu PZDg-13. Podwykonawca robót budowlanych
122 GRANIT ZEN Zenon Piekielny Morawa 8,
58-120 Jaroszów
Dostawa materiałów - krawężnik kamienny. Dostawca
123 SIATMAR Marek Jankiewicz ul. Astrów 10,
40-045 Katowice
Kompletne ogrodzenie systemem wbijanym / kotwionym. Dostawca
123 BUDOWNICTWO-W Sp. z o.o. Sp.K ul. Kielnieńska 138,
80-299 Gdańsk
Dostawa materiałów - geokrata, opaski i szpilki do mocowania. Dostawca
124 KAZIMIERZ FILIPEK USŁUGI BUDOWLANE ul. Stańkowa 112,
33-314 Łososina Dolna
Wykonanie robót budowlanych na obiektach inżynierskich. Podwykonawca robót budowlanych
125 IG-STAL IRENEUSZ GOLEC ul. Raztoka 331,
34-360 Nieledwia
Montaż stali zbrojeniowej. Podwykonawca robót budowlanych
126 BRUK-BET Sp. z o.o. Nieciecza 199,
33-240 Żabno
Dostawa materiałów - korytko skarpowe. Dalszy dostawca
127 FH OLIMPIA Gabriela Mrochen ul. Na Łąkach 4,
41-700 Ruda Śląska
Sprzedaż separatorów ruchu SD (U25a). Dalszy dostawca
128 TARCOPOL Sp. z o.o. ul. Składowa 16,
27-200 Starachowice
Wykonanie warstwy wiążącej i przeciwspadków z ATL. Podwykonawca robót budowlanych
129 RAB TECHNIKA DIAMENTOWA S.C. ul. Geodezyjna 80/18,
03-290 Warszawa
Montaż kotew talerzowych. Podwykonawca robót budowlanych
130 CADMOST Sp. z o.o. ul. Plebiscytowa 1,
44-100 Gliwice
Wykonanie próbnego obciążenia obiektów mostowych. Usługodawca
131 REKON Monika Barańska ul. Dąbrowicka 14,
46-050 Walidrogi
Wykonanie projektu wykonawczego i montażu konstrukcji wsporczych wraz z fundamentami. Dalszy podwykonawca robót budowlanych
132 PZ INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Orzechowa 61,
50-540 Wrocław
Wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych. Podwykonawca robót budowlanych
133 GPF Sp. z o.o. ul. Alojzego Pawliczka 24C/7 41-800 Zabrze Usługa ochrony mienia Usługodawca
134 ALU FORCE Daniel Popiel ul. Stalmacha 65 43-430 Skoczów Dostawa i montaż balustrady aluminiowej Podwykonawca robót budowlanych
135 FH OLIMPIA Gabriela Mrochen ul. Na Łąkach 4 41-700 Ruda Śląska Sprzedaż separatorów ruchu SD (U25a) Dalszy dostawca
136 MALDRÓG Sp. z o. ul. Potokowa 27 54-105 Wrocław Wykonanie docelowego oznakowania poziomego Dalszy podwykonawca robót budowlanych
137 SMART PLAC Sp. z o.o. ul. Podmiejska 89A 44-207 Rybnik Demontaż i montaż barier stalowych w ramach tymczasowej organizacji ruchu Usługodawca
138 FLORA-BIS Sp. z o.o ul. Rolnicza 3 42-160 Krzepice Dostawa słupów ekranów akustycznych Dalszy dostawca
139 FREYSSINET Polska Sp. z o. o. ul. Głuszycka 5, 02-215 Warszawa Wykonanie dylatacji modułowych budowlanych Dalszy podwykonawca robót budowlanych
140 Krakowska firma Geodezyjna KFG Wojciech Kubiak Os. Dywizjonu 303 56/20 31-817 Kraków Wykonanie projektu podziału nieruchomości Dalszy usługodawca
141 ZAKŁAD PREFABRYKACJI BUDOWLANYCH KOBET HENRYK KOGUT ul. Grunwaldzka 70 41-945 Piekary Śląskie Sprzedaż wraz z dostawą stopni skarpowych oraz ścieków skarpowych Dostawca
142 ZRIM Zakład Robót Instalacyjno-Montażowych Henryk Warzecha Glewiec 55 32-104 Koniusza Wiercenie pali Dalszy podwykonawca robót
143 PAWEŁ SYNOWIEC PMP Bobrza 40 26-085 Miedziana Góra Wykonanie antykorozji konstrukcji stalowej dalszy podwykonawca robót
144 LHOIST BUKOWA Sp.z o.o ul. Osiedlowa 10 Bukowa 29-105 Krasocin Sprzedaż wraz z dostawą - mleczko wapienne Dostawca
145 ARCA_DIAM Dorota Maćków ul. Dźwirzyńska 12/7 54-320 Wrocław Montaż punktowych elementów odblaskowych dalszy podwykonawca robót budowlanych
146 GEOSKOP Sp.z o.o Sp. K. ul. Krakowska 29c 50-424 Wrocław Wykonanie dokumentacji geologicznej dalszy usługodawca
147 EMUL-KING Sp.z o.o Sp. K. ul. Szyb Walenty 18 41-700 Ruda Śląska Sprzedaż wraz z dostawą materiału: szpilka z drenkiem, kołowrotek z linką stalową dostawca
148 DROG-BUD Sp.z o.o ul. Prosta 88/90 42-209 Częstochowa Wynajem sprzętu - podajnik taśmowy usługodawca