Zamawiający


Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 6,
45-085 Opole

telefon: 77 401 63 00,   77 454 55 05
faks: 77 454 44 68
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  www.gddkia.gov.pl/.../gddkia-opole

Kierownik Projektu: Marcin Dudziak

Inżynier Kontraktu

Lider:

Firma Inżynierska Arcus Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37,
31-234 Kraków
strona internetowa:  www.fiarcus.pl

Partner:

Integral Sp. z o. o.
ul. 73 Pułku Piechoty, paw. E,
40-467 Katowice
strona internetowa:  www.integral.katowice.pl

Inżynier Kontraktu: Andrzej Figuła

Adres Biura Inżyniera
ul. Szkolna 3,
47-143 Stary Ujazd
e-mail: biuro@obwodnica-kedzierzyn-kozle.pl

Wykonawca

Lider:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
ul. Lipowa 5A,
52-200 Wysoka
strona internetowa:  www.strabag.pl

Partner:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
strona internetowa:  www.strabag.pl

Dyrektor Kontaktu: Krzysztof Iwan

Adres Biura Budowy Wykonawcy
ul. Leśna 1
44-160 Rudziniec
e-mail: info_pl_sip@strabag.com