Budowa północnej obwodnicy
Kędzierzyna – Koźla
w ciągu drogi krajowej nr 40

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU (kwota brutto)
220 628 748,49 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
„Budowa północnej obwodnicy
Kędzierzyna – Koźla w ciągu
drogi krajowej nr 40”

Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Opis kontraktu


Plan orientacyjny

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, w powiatach: Kędzierzyńsko – Kozielskim, Strzeleckim i Gliwickim, na terenie gmin: Kędzierzyn – Koźle, Ujazd, Rudziniec.